>

Sådan dyrker du østershatte på træstubbe og træstammer

Du kan købe dyvler podet med østershat her på shoppen

Hvad skal du bruge?

- En boremaskine
- Et 10 mm træbor
- En hammer (en gummihammer er bedst)
- Træstub eller træstamme fra løvtræ (bedst hvis fældet indenfor 2 måneder)
- Podede dyvler
- Evt. bivoks

Hvordan gør man?

Du borer huller i træet med 10 mm boret. Du skal bore en smule dybere end dyvlen er lang. Derefter bankes dyvlerne i. Du kan evt. forsegle podningen med smeltet bivoks.

Der er forskel på om du poder en træstub, eller en stamme. Se specifik vejledning nederst på siden.

Generel information om podning

Østershatten kan kun gro på løvtræer – altså ikke på nåletræer.

Østershatten spiser træet! Derfor skal du kun pode døde træer – enten stubbe eller stammer.

Podningen af stammer eller stubbe bør ske fra tidligt forår til tidligt efterår – foråret er det bedste tidspunkt på året at pode, da myceliet har lang tid til at vokse sig stærkt inden svampesæsonen. Du kan pode så snart der ikke er nattefrost længere.

Podes der senere på året bør det påbegyndes senest 4 uger inden første forventede nattefrost, det gør myceliet i stand til at overvintre. Jo senere på året der podes, desto flere dyvler bør du bruge for at sikre en hurtigt og god vækst i myceliet.

Det er vigtigt at træet der bruges er relativt friskt. Det betyder at der er godt med fugt i træet og at der ikke er for mange konkurrerende svampe der allerede gror i træet. Begge dele er godt for østershatten. Optimalt set podes der indenfor 2 måneder fra fældning.

Efter podning begynder myceliet at sprede sig i træet. De bedste vilkår for myceliet til at sprede sig er 20-25 grader. Du kan derfor opbevare træet indendørs efter podning i ca. 2-3 måneder, inden det stilles ud et skyggefuldt og gerne fugtigt sted. Har du adgang til en kælder vil det være et udmærket sted, da der ofte også er lidt fugtigt. Myceliet vil dø ved temperaturer over 30 grader.

For at svampene skal kunne komme frem skal træet opbevares i skyggen og meget gerne i fugtige omgivelser. Man kan beskytte stubbe og stammer i mod udtørring ved at overdække dem med organisk materiale eller plastik, men dæk dem aldrig så meget til så der ikke kan komme luft ind. Fugtigheden kan holdes oppe ved vanding – brug fx indsamlet regnvand.

Hvor længe tager det før der kommer svampe?

Hvis du poder i foråret kan du forvente at høste til efteråret. Poder du intensivt, men med mange dyvler om sommeren, kan du også nå at få svampe samme efterår. Opbevarer du nogle stammer indendørs efter podning kan du også komme hurtigere i gang med høsten.

Vækstens hastighed afhænger også af træsorten. De hårde trætyper, som fx egetræ tager længere tid for myceliet at nedbryde, så der går længere tid før du kan høste – til gengæld kan du forvente at høste i flere år!

Dyrkning på stubbe

Har du fældet et træ og står tilbage med en stub kan du med stor fordel pode den med østershatte. På den måde får du dejlige svampe, imens svampen skaffer dig af med stubben og frigiver næringsstofferne fra træet til at der kan gro nye planter frem.

Podningen bør ske lige hvor træet skifter farve fra mørkt til lyst. Se evt. billede i toppen. Placer dyvlerne med 5-7 cm. mellemrum.

Dyrkning på stammer

Brug stammer der er mindst 12 cm i diameter, i en længde du synes er passende. Efter podning kan stammerne enten stables, eller bankes ned i jorden som vist på billederne.

Podning af stammer sker optimalt set indenfor 2 måneder fra de er blevet fældet. Optimalt set opbevares stammerne ikke på jorden mellem fældning og podning. Træ der er fældet om vinteren eller i det tidlige forår er bedst.

Credits

Denne guide er skrevet på baggrund af personlige erfaringer samt med hjælp fra den forrygende bog ”Growing Gourmet and Medicinal Mushrooms” af Paul Stamets. Alle illustrationer i denne guide er gengivet fra denne bog med tilladelse fra Paul Stamets - www.fungi.com.

For alle der vil lære mere om svampe og dyrkningen af dem kan vi varmt anbefale denne bog, samt andre værker af Stamets. Fx ”Mycelium Running”.

×